بایگانی

Posts Tagged ‘ویتنام’

رهبر بودائیان ویتنام به عنوان اعتراض خود را آتش زد !

28 فوریه 2008 5 دیدگاه

budistmonkonfire.jpg

[ 11 ژوئن 1963] ( Thich Quang ) تیچ کوانگ رهبر بودائیان ویتنام ، به دلیل اعتراض و اخطار به شهربانی و حاکمان و دولتمردان مسیحی که کنترل ویتنام جنوبی را در دست داشتند در تقاطع یکی از خیابان های پائین شهر سایگون خودش را به آتش کشید . این رهبر بودایی از رژیم وقت که مانع گسترش آئین بودایی شده بودند خواسته بود تا به پیروان بودا نیز همانند کاتولیک ها اجازه یکساد داده شود و بازداشت بودائیان را متوقف سازند و رهبران و راهبه های بودایی را نیز جهت بسط و گسترش آئین بودال آزاد بگذارند .

Advertisements

تصاویری از معبد ادب وهنر ( ویتنام )


این معبد ( ون میو ) که به کنفسیوس اختصاص دارد در سال 1070 بوسیله امپراطور لی تان تونگ پیدا شد و در سال 1076 اولین دانشگاه ویتنام بود که جهت اموزش مدیران و جنگجویان ویتنامی تاسیس شده بود .

 

 

آلاچیقی که از آن جهت مطالعه و گذران اوقات فراغت استفاده می شده است

van-mio-2.jpg

نمایی از ورودی معبد

van-mio-1.jpg