بایگانی

Posts Tagged ‘سرما’

سرمای زمستان امسال ایران از نگاه ناسا

14 فوریه 2008 3 دیدگاه

2iw8rox.jpg

این تصویر که به تازگی در آرشیو مرکز پردازش داده های زمینی گودارد Goddard – ناسا قرار گرفته، نشان می دهد که در فاصله 17 تا 24 ژانویه امسال کاهش دمای زمستان نسبت به سالهای گذشته در منطقه غرب آسیا شامل ایران، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان تا چه میزان بوده است. این مقایسه نسبت به متوسط دمای همین ماه در سالهای 2000، 2005 و 2007 می باشد. طیف رنگ شاخص تغییر دما از قرمز تیره (20+ سانتیگراد) تا آبی تیره (20- سانتیگراد) و نقطه صفر ( بدون تغییر) سفید رنگ می باشد. همانگونه که ملاحظه می کنید رنگ تغییرات تقریبا در سراسر ایران آبی بوده است و در نقاطی که آبی تیره است یعنی دما تا 20- درجه سانتیگراد نسبت به متوسط سالهای قبل کاهش داشته است. هر چه آبی کمرنگتر می شود این تغییر نسبی به صفر گرایش پیدا می کند. همانطور که پیداست افغانستان و تاجیکستان سردترین زمستان را داشته اند بطوریکه تلفات انسانی سرما بالغ بر 750 نفر و نیز تلفات دامی برابر با 230000 راس در افغانستان بوده است.

با تشکر از دوست عزیزم لـــونا

Advertisements