بایگانی

Posts Tagged ‘تهران قدیم’

تصویری قدیمی از بلوار کشاورز ( الیزابت )


5.jpg
نهر کرج که بلوار الیزابت ( کشاورز فعلی ) بر روی آن احداث گردید
همان مکان دهه 40 شمسی بیشتر بخوانید…
Advertisements