بایگانی

Posts Tagged ‘المپیک’

خوراک پنجه سگ


captcpsmni10180208194957photo00photodefault-401x512.jpg

یاهو نیوز : گروههای دوستدار حیوانات خواهان این هستند که چین کشتن سگها برای تهیه غذا را تا زمان المپیک متوقف کند ، حالاحرف من اینه که اگر این کار عملی بشه مردم چین باید تا بعد از برگزاری المپیک چی بخورن و اینکه دوستداران حیوانات خودشون از چی تغذیه می کنند ، اگر بگن فقط گیاه می خورن که اعتراض دوستداران محیط زیست بلند میشه !!!

Advertisements